Algemene Voorwaarden

BTW nummer NL007338181B01
KVK Roermond 13024019

Algemene voorwaarden

Voor de website van Van Cromvoirt Makelaars B.V. zijn alle rechten voorbehouden. Het op deze website gebruikte tekst- en beeldmateriaal, alsmede alle overige content, is eigendom van Van Cromvoirt Makelaars B.V..

Van Cromvoirt Makelaars B.V. stelt zich ten doel deze website met grote zorgvuldigheid en accuratesse bij te houden. Zij is te allen tijde gerechtigd om zonder berichtgeving vooraf wijzigingen in de gepubliceerde inhoud door te voeren.

Van Cromvoirt Makelaars B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen indien de op deze website gepubliceerde gegevens onjuist of niet meer actueel blijken te zijn.

Het is bezoekers van deze website niet toegestaan om haar (inhoud) te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met wetgeving, jurisprudentie, alsmede de openbare orde of goede zeden.

Het kopiëren van (delen van) tekst- en beeldmateriaal is slechts toegestaan voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Voor alle andere gevallen is een voorafgaande, schriftelijke toestemming vereist van Van Cromvoirt Makelaars B.V.
Dat geldt tevens voor gebruikmaking van hyperlinks; een verzoek hiertoe kunt u per e-mail richten aan info@vancromvoirt.nl.

Voor eventueel voortvloeiende schade uit niet-toegestaan gebruik behoudt Van Cromvoirt Makelaars B.V. het recht deze schade op u te verhalen.

Van Cromvoirt Makelaars B.V. behoudt het recht om het zogeheten IP-adres van de computer waarmee (onderdelen van) deze website wordt bekeken op te slaan. Daaronder worden verstaan het type browser (uw gebruikte internetprogramma), de geraadpleegde pagina’s die u heeft bezocht, alsmede de registratie van het tijdstip van uw bezoek. De opslag van deze gegevens door Van Cromvoirt Makelaars B.V. is enkel bedoeld om deze website verder te optimaliseren, niet voor de vastlegging van identificeerbare persoonsgegevens.

Van Cromvoirt Makelaars sluit alle aansprakelijkheid uit ten aanzien van de informatie op deze website waar het onderbrekingen, vertragingen en/of fouten betreft.

Gebruik van deze website door bezoekers en/of klanten van Van Cromvoirt Makelaars B.V. impliceert dat u kennis heeft genomen van deze Algemene Voorwaarden en hier mee in te stemmen. Mocht dat niet het geval zijn, dan is gebruik van deze website niet toegestaan.

Op deze website is het Nederlandse recht van toepassing.

WWFT

De makelaar als poortwachter
Het is u wellicht opgevallen dat wij sinds kort veel vragen stellen. Dit komt doordat de overheid sinds 25 juli 2018 makelaars (eerder waren het vooral banken) de rol van poortwachter heeft gegeven. Voor u en ons heeft dit de nodige veranderingen en verantwoordelijkheden meegebracht.

Waarom vragen wij wat we vragen?
Op basis van de Wwft moeten wij al onze klanten identificeren en en die identiteit verifiëren (of u nu een particulier bent of een zakelijke klant). Kortom: wij moeten weten met wie wij zaken doen. Voor zakelijke klanten moeten we ook de hele bedrijfsstructuur in kaart brengen en achterhalen wie de UBO‘s (uiteindelijke belanghebbende) achter een organisatie zijn.
Naast het identificeren en verifiëren brengen wij in kaart waar u woont, waar uw bedrijf gevestigd is en/of waar de UBO‘s wonen. Als u een zakelijke klant bent willen wij weten in welke branche u actief bent en wat u producten en diensten zijn die u aanbiedt. Waarom? Dat alles heeft te maken met het feit dat er landen zijn met een verhoogd risico op witwassen en/of financiering van terrorisme. Maar ook bepaalde branches worden gekenmerkt met een verhoogde kans op witwassen en terrorismefinanciering.

Waarom wordt er gevraagd naar de herkomst van gelden?
We zijn er dan nog niet, want hoe gaat u de aankoop financieren? Waar komt het geld vandaan? Zo‘n vraag zorgt wellicht voor onbegrip bij u, maar helaas zijn wij het verplicht om te achterhalen wat de herkomst is van het geld waarmee u uw aankoop gaat financieren. Waarom? Omdat we van de wetgever moeten vaststellen dat u met uw aankoop geen geld wilt witwassen. Daarnaast moeten we ook nog cliëntenonderzoek doen naar de andere bij de aan-of verkoop betrokken partij.
Als we dit in kaart hebben gebracht voldoen wij aan onze verplichting vanuit de Wwft om een cliëntenonderzoek te doen voordat wij een aan- of verkoop laten plaatsvinden.

MOT
Wij zijn ook verplicht een melding te doen bij de FIU (Financial Intelligence Unit) Nederland, als we een vermoeden hebben van een (voorgenomen) ongebruikelijke transactie. Bijvoorbeeld als we geen reële verklaring van u krijgen over de herkomst van de gelden.
Wij begrijpen dat het cliëntenonderzoek om privacygevoelige informatie vraagt, vanuit wet- en regelgeving is dit vastgelegd en makelaars moeten hieraan voldoen. Het verzoek om deze informatie is niet in strijd met de AVG.
Heeft u nog vragen? Dan kunt u altijd contact met ons opnemen.