Vrijstelling overdrachts
belasting starters

Op 15 september 2020 – Prinsjesdag – presenteerde het kabinet het Belastingplan 2021. De Juridische Dienst van de NVM meldt dat een van de belangrijkste wijzigingen in de wet ‘Differentiatie overdrachtsbelasting’ is dat starters komend jaar een vrijstelling van de overdrachtsbelasting krijgen. Dat brengt de aankoop van een eigen huis door starters en jonge doorstromers een stuk dichterbij.

Vrijstelling overdrachtsbelasting
Vanaf 1 januari 2020 kunnen starters en (jonge) doorstromers bij de aankoop van een woning gebruik maken van deze regeling, mits zij aan een aantal voorwaarden voldoen:

  1. De verkrijger is een natuurlijk persoon (geen onderneming of stichting), meerderjarig – maar jonger dan 35 jaar;
  2. Hij/zij heeft nog niet eerder gebruik gemaakt van de vrijstelling, en
  3. Hij/zij verklaart schriftelijk – én voorafgaand aan de verkrijging – dat hij/zij de woning (anders dan tijdelijk) als hoofdverblijf gaat gebruiken.

Verlaagd tarief
Belangrijke onderdelen van de wet zijn onder meer ook de verhoging van het algemene WBR-tarief van 6 naar 8 procent (WBR staat voor Wet op Belastingen van Rechtsverkeer) en de voorwaarden waaronder de koper van een woning gebruik kan maken van het verlaagde belastingtarief van 2 procent. Voor alle overige onroerende zaken is dat thans 6 procent.

Restrictie
Als een natuurlijk persoon echter een woning verkrijgt die hij of zij niet voor zelfbewoning gaat gebruiken – maar bijvoorbeeld voor de huisvesting van zijn of haar kinderen of voor verhuur – kan deze vanaf 1 januari 2021 geen gebruik maken van het verlaagde tarief van twee procent. De verkrijger is in deze gevallen de nieuwe 8 procent overdrachtsbelasting verschuldigd.

Verhoging overdrachtsbelasting
Het algemene WBR-tarief wordt per 1 januari 2021 namelijk verhoogd van 6 naar 8 procent. Het algemene tarief is van toepassing op de verkrijging van alle onroerende zaken die geen woning zijn, ongeacht of koper een rechtspersoon of natuurlijk persoon is. Het algemene tarief is tevens van toepassing op de verkrijging van woningen door rechtspersonen en door natuurlijke personen die de woning niet als hoofdverblijf gaan gebruiken.

Het is een complexe materie waar de professionele hypotheekadviseurs van onze makelaardij starters – en andere geïnteresseerden – graag met deskundig advies in bijstaan.

U leest meer over dit onderwerp in het rapport van de juridische Dienst van de NVM.

GERELATEERDE ARTIKELEN

Huis gevonden? Wij doen de onderhandelingen!
Want die heeft meer overzicht van de huizenmarkt…meer kennis (van vaak voorkomende gebreken bijvoorbeeld)…meer expertise …en natuurlijk: een kwaliteitskeurmerk!
Waar moet u op letten bij de bezichtiging van een huis?
U bent al een tijdje op zoek naar uw ideale woning en hebt eindelijk een huis voorbij zien komen dat misschien wel aan al uw wensen voldoet. En het goede nieuws: onze makelaar heeft een bezichtiging voor u kunnen regelen! Er zijn een aantal belangrijke zaken waar u voor en tijdens de bezichtiging op moet letten. We geven u daarom een aantal tips voor de bezichtiging.
Wat is de betekenis van de NVM afkorting?
In de wereld van de makelaardij komt de afkorting NVM vaak voor. Maar wat is de betekenis van deze afkorting nou eigenlijk? Dat en meer leggen we uit in deze blog. Waar staat de afkorting NVM voor? NVM staat voor de Nederlandse Vereniging voor Makelaars. Om precies te zijn gaat het hierbij om de Nederlandse ... read more