Vrijstelling overdrachts
belasting starters

Op 15 september 2020 – Prinsjesdag – presenteerde het kabinet het Belastingplan 2021. De Juridische Dienst van de NVM meldt dat een van de belangrijkste wijzigingen in de wet ‘Differentiatie overdrachtsbelasting’ is dat starters komend jaar een vrijstelling van de overdrachtsbelasting krijgen. Dat brengt de aankoop van een eigen huis door starters en jonge doorstromers een stuk dichterbij.

Vrijstelling overdrachtsbelasting
Vanaf 1 januari 2020 kunnen starters en (jonge) doorstromers bij de aankoop van een woning gebruik maken van deze regeling, mits zij aan een aantal voorwaarden voldoen:

  1. De verkrijger is een natuurlijk persoon (geen onderneming of stichting), meerderjarig – maar jonger dan 35 jaar;
  2. Hij/zij heeft nog niet eerder gebruik gemaakt van de vrijstelling, en
  3. Hij/zij verklaart schriftelijk – én voorafgaand aan de verkrijging – dat hij/zij de woning (anders dan tijdelijk) als hoofdverblijf gaat gebruiken.

Verlaagd tarief
Belangrijke onderdelen van de wet zijn onder meer ook de verhoging van het algemene WBR-tarief van 6 naar 8 procent (WBR staat voor Wet op Belastingen van Rechtsverkeer) en de voorwaarden waaronder de koper van een woning gebruik kan maken van het verlaagde belastingtarief van 2 procent. Voor alle overige onroerende zaken is dat thans 6 procent.

Restrictie
Als een natuurlijk persoon echter een woning verkrijgt die hij of zij niet voor zelfbewoning gaat gebruiken – maar bijvoorbeeld voor de huisvesting van zijn of haar kinderen of voor verhuur – kan deze vanaf 1 januari 2021 geen gebruik maken van het verlaagde tarief van twee procent. De verkrijger is in deze gevallen de nieuwe 8 procent overdrachtsbelasting verschuldigd.

Verhoging overdrachtsbelasting
Het algemene WBR-tarief wordt per 1 januari 2021 namelijk verhoogd van 6 naar 8 procent. Het algemene tarief is van toepassing op de verkrijging van alle onroerende zaken die geen woning zijn, ongeacht of koper een rechtspersoon of natuurlijk persoon is. Het algemene tarief is tevens van toepassing op de verkrijging van woningen door rechtspersonen en door natuurlijke personen die de woning niet als hoofdverblijf gaan gebruiken.

Het is een complexe materie waar de professionele hypotheekadviseurs van onze makelaardij starters – en andere geïnteresseerden – graag met deskundig advies in bijstaan.

U leest meer over dit onderwerp in het rapport van de juridische Dienst van de NVM.

GERELATEERDE ARTIKELEN

Het buitenleven hoort er weer bij!
Vanaf woensdag 19 is een aantal versoepelingen ingetreden; terrastijden worden verruimd, sportscholen en zwembaden mogen weer open en buitenattracties als pretparken, speel- en dierentuinen heropenen hun poorten.
Circulair bouwen heeft de toekomst
‘Circulair bouwen’, het is een term die de voorbije jaren steeds vaker opduikt. Het verwijst naar een manier van bouwen waarbij optimaal gebruik gemaakt wordt van herbruikbare grondstoffen en bouwmaterialen. De reden is helder. Het is een stap om naar een ‘circulaire economie’ te komen. Waarbij de focus ligt op 'hergebruik’, en niet langer op ‘gebruik’.
2 woningen op 1 perceel; hoe zit dat nu in elkaar?
Aanbod Stille verkoop Qualis!