Vrijstelling overdrachts
belasting starters

Op 15 september 2020 – Prinsjesdag – presenteerde het kabinet het Belastingplan 2021. De Juridische Dienst van de NVM meldt dat een van de belangrijkste wijzigingen in de wet ‘Differentiatie overdrachtsbelasting’ is dat starters komend jaar een vrijstelling van de overdrachtsbelasting krijgen. Dat brengt de aankoop van een eigen huis door starters en jonge doorstromers een stuk dichterbij.

Vrijstelling overdrachtsbelasting
Vanaf 1 januari 2020 kunnen starters en (jonge) doorstromers bij de aankoop van een woning gebruik maken van deze regeling, mits zij aan een aantal voorwaarden voldoen:

  1. De verkrijger is een natuurlijk persoon (geen onderneming of stichting), meerderjarig – maar jonger dan 35 jaar;
  2. Hij/zij heeft nog niet eerder gebruik gemaakt van de vrijstelling, en
  3. Hij/zij verklaart schriftelijk – én voorafgaand aan de verkrijging – dat hij/zij de woning (anders dan tijdelijk) als hoofdverblijf gaat gebruiken.

Verlaagd tarief
Belangrijke onderdelen van de wet zijn onder meer ook de verhoging van het algemene WBR-tarief van 6 naar 8 procent (WBR staat voor Wet op Belastingen van Rechtsverkeer) en de voorwaarden waaronder de koper van een woning gebruik kan maken van het verlaagde belastingtarief van 2 procent. Voor alle overige onroerende zaken is dat thans 6 procent.

Restrictie
Als een natuurlijk persoon echter een woning verkrijgt die hij of zij niet voor zelfbewoning gaat gebruiken – maar bijvoorbeeld voor de huisvesting van zijn of haar kinderen of voor verhuur – kan deze vanaf 1 januari 2021 geen gebruik maken van het verlaagde tarief van twee procent. De verkrijger is in deze gevallen de nieuwe 8 procent overdrachtsbelasting verschuldigd.

Verhoging overdrachtsbelasting
Het algemene WBR-tarief wordt per 1 januari 2021 namelijk verhoogd van 6 naar 8 procent. Het algemene tarief is van toepassing op de verkrijging van alle onroerende zaken die geen woning zijn, ongeacht of koper een rechtspersoon of natuurlijk persoon is. Het algemene tarief is tevens van toepassing op de verkrijging van woningen door rechtspersonen en door natuurlijke personen die de woning niet als hoofdverblijf gaan gebruiken.

Het is een complexe materie waar de professionele hypotheekadviseurs van onze makelaardij starters – en andere geïnteresseerden – graag met deskundig advies in bijstaan.

U leest meer over dit onderwerp in het rapport van de juridische Dienst van de NVM.

GERELATEERDE ARTIKELEN

Vrijstelling overdrachts
belasting starters
Op 15 september 2020 presenteerde het kabinet het Belastingplan 2021. De Juridische Dienst van de NVM meldt dat als een van de belangrijkste wijzigingen vrijstelling van de overdrachtsbelasting.
Koopplannen? Nu is de allerbeste tijd ooit!
2019 is een paar dagen oud en de internationale markten zijn volop in beweging. De rentepercentages voor hypothecaire leningen bevinden zich momenteel op het laagste niveau denkbaar.
NVM Open Huizen Dag 2023
Bent u op zoek naar een nieuwe woning, maar weet u niet zo goed waar u moet beginnen met zoeken? Of heeft u al een aantal huizen op het oog, maar wilt u deze graag in het echt bekijken? Dan is de NVM Open Huizen Dag wellicht iets voor u! Dit jaarlijkse evenement biedt huizenzoekers ... read more