Onderzoeksplicht van de koper

Wilt u meer weten over de onderzoeksplicht van een koper? Wij vertellen in deze blog precies hoe het zit!

Het is eindelijk zo ver. U staat op het punt om een huis te kopen, maar u wilt natuurlijk wel zeker weten dat, wat u beloofd wordt, ook is wat u koopt. Een verkoper heeft een mededelingsplicht, maar u als koper heeft een onderzoeksplicht. Dit houdt in dat u onderzoek moet doen naar eventuele gebreken, die de verkoper niet verplicht hoeft te vermelden. Daarom zal deze blog wat dieper ingaan op deze onderzoeksplicht van de koper en hoe aan deze plicht voldaan moet worden.

Wat houdt de onderzoeksplicht van de koper in?

De onderzoeksplicht van de koper houdt in dat een koper altijd de toekomstige woning goed moet onderzoeken of laten onderzoeken op gebreken en de bouwkundige staat van de woning. Deze onderzoeksplicht is vastgelegd in de Nederlandse wet. De verkoper hoeft u geen gelegenheid hiervoor te bieden. Dit maakt voor de wet niet uit. Stel: u komt na de koop van de woning erachter dat het dak lekt en dit gebrek was er al ten tijde van de aankoop van uw woning, dan kunt u de verkoper niet aansprakelijk stellen. U heeft immers de koopovereenkomst getekend, terwijl dit gebrek al aanwezig was ten tijde van de overdracht.

Wat is mededelingsplicht?

De mededelingsplicht is een plicht vanuit de verkoper van een huis. Hij is verplicht informatie te verschaffen over belangrijke zaken omtrent het huis. Middels de NVM-vragenlijst geeft een verkoper gehoor aan die plicht. Lees hier meer over waar het NVM voor staat. In de vragenlijst worden vragen gesteld over de bouwkundige en onderhoudsstaat van het huis. Als koper moet u deze lijst daarom goed doornemen.

Hoe kunt u aan de onderzoeksplicht als koper van een huis voldoen?

U kunt als koper op meerdere manieren aan uw onderzoeksplicht voldoen. U kunt ten eerste tijdens de bezichtiging goed opletten. Ziet u dingen waarover u twijfelt, vraag er dan naar bij de verkoper om duidelijkheid te creëren. Een koper kan ook gebruikmaken hierbij van de diensten van een aankoopmakelaar, want deze heeft de kennis om verborgen gebreken eerder op te merken dan u dat wellicht zelf kunt. Worden uw twijfels niet weggenomen, dan kan een bouwkundig onderzoek een prima vervolgstap zijn. Hierbij schakelt u een deskundige in, die de bouwkundige staat van het huis verder zal onderzoeken.

Non-conformiteit

Non-conformiteit houdt in dat het afgeleverde huis niet voldoet aan wat in de koopovereenkomst is opgenomen. Het huis bevat niet de eigenschappen die een normaal gebruik van de woning zou maken en van de aanwezigheid van die eigenschappen had de koper moeten kunnen uitgaan. Is er sprake van non-conformiteit, dan mag de koper van de verkoper verwachten dat de gebreken hersteld worden. Wordt dit niet gedaan, dan is dit een reden om de koopovereenkomst te ontbinden. Bovendien krijgt de koper dan de betaalde koopprijs terug.

Waar moet u op letten als koper?

Tijdens de bezichtiging van een woning is het handig om een aantal punten op papier te zetten, waarop u gaat letten. Lees hier meer over waarop u moet letten tijdens de eindinspectie van uw woning. Let op onderstaande punten tijdens een bezichtiging:

  • De onderhoudsstaat van de woning, zoals scheuren in de muur of vochtplekken.
  • Onderzoek de juridische verplichtingen, zoals erfpacht, kettingbedingen of het recht op overpad.
  • Neem ook het bestemmingsplan van de gemeente in acht.
  • Let op de omgeving, want een huis is meer dan alleen een gebouw.
  • Neem de NVM-vragenlijst aandacht door. Let hierbij ook op het energielabel van de woning.
  • Doe ook een bodemcheck.

Gouden tip: een makelaar inschakelen

Er komt veel op u af, wanneer u een huis gaat kopen. Het inschakelen van een aankoopmakelaar is daardoor geen overbodige luxe. Met de kennis en ervaring zal een dergelijke makelaar beter letten op het onderhoud en eventuele noodzakelijke reparaties. Ook kan een aankoopmakelaar aanvullend onderzoek voor u verrichten naar bestemmingsplannen, milieuaspecten en andere zaken omtrent de woning waar u niet zo snel aan zou denken.

GERELATEERDE ARTIKELEN

Circulair bouwen heeft de toekomst
‘Circulair bouwen’, het is een term die de voorbije jaren steeds vaker opduikt. Het verwijst naar een manier van bouwen waarbij optimaal gebruik gemaakt wordt van herbruikbare grondstoffen en bouwmaterialen. De reden is helder. Het is een stap om naar een ‘circulaire economie’ te komen. Waarbij de focus ligt op 'hergebruik’, en niet langer op ‘gebruik’.
Aanvragen groene hypotheek zitten in de lift
Op donderdag 8 augustus meldde de BNR-webredactie dat het aantal mensen dat een groene hypotheek aanvraagt vanaf het tweede kwartaal in 2018 in één jaar tijd met 40 procent is gestegen.
Waarom kiezen voor wonen in Roermond?
Wij als makelaar in Roermond zijn ervan overtuigd dat wonen in Roermond en omgeving een van de beste beslissingen ooit zal zijn. Naast dat het een prettige woonomgeving is heeft de stad en de gemeente veel zakelijke en relaxmogelijkheden te bieden. Wij vertellen u graag in deze blog meer over het wonen in Roermond.