Onderzoeksplicht van de koper

Wilt u meer weten over de onderzoeksplicht van een koper? Wij vertellen in deze blog precies hoe het zit!

Het is eindelijk zo ver. U staat op het punt om een huis te kopen, maar u wilt natuurlijk wel zeker weten dat, wat u beloofd wordt, ook is wat u koopt. Een verkoper heeft een mededelingsplicht, maar u als koper heeft een onderzoeksplicht. Dit houdt in dat u onderzoek moet doen naar eventuele gebreken, die de verkoper niet verplicht hoeft te vermelden. Daarom zal deze blog wat dieper ingaan op deze onderzoeksplicht van de koper en hoe aan deze plicht voldaan moet worden.

Wat houdt de onderzoeksplicht van de koper in?

De onderzoeksplicht van de koper houdt in dat een koper altijd de toekomstige woning goed moet onderzoeken of laten onderzoeken op gebreken en de bouwkundige staat van de woning. Deze onderzoeksplicht is vastgelegd in de Nederlandse wet. De verkoper hoeft u geen gelegenheid hiervoor te bieden. Dit maakt voor de wet niet uit. Stel: u komt na de koop van de woning erachter dat het dak lekt en dit gebrek was er al ten tijde van de aankoop van uw woning, dan kunt u de verkoper niet aansprakelijk stellen. U heeft immers de koopovereenkomst getekend, terwijl dit gebrek al aanwezig was ten tijde van de overdracht.

Wat is mededelingsplicht?

De mededelingsplicht is een plicht vanuit de verkoper van een huis. Hij is verplicht informatie te verschaffen over belangrijke zaken omtrent het huis. Middels de NVM-vragenlijst geeft een verkoper gehoor aan die plicht. Lees hier meer over waar het NVM voor staat. In de vragenlijst worden vragen gesteld over de bouwkundige en onderhoudsstaat van het huis. Als koper moet u deze lijst daarom goed doornemen.

Hoe kunt u aan de onderzoeksplicht als koper van een huis voldoen?

U kunt als koper op meerdere manieren aan uw onderzoeksplicht voldoen. U kunt ten eerste tijdens de bezichtiging goed opletten. Ziet u dingen waarover u twijfelt, vraag er dan naar bij de verkoper om duidelijkheid te creëren. Een koper kan ook gebruikmaken hierbij van de diensten van een aankoopmakelaar, want deze heeft de kennis om verborgen gebreken eerder op te merken dan u dat wellicht zelf kunt. Worden uw twijfels niet weggenomen, dan kan een bouwkundig onderzoek een prima vervolgstap zijn. Hierbij schakelt u een deskundige in, die de bouwkundige staat van het huis verder zal onderzoeken.

Non-conformiteit

Non-conformiteit houdt in dat het afgeleverde huis niet voldoet aan wat in de koopovereenkomst is opgenomen. Het huis bevat niet de eigenschappen die een normaal gebruik van de woning zou maken en van de aanwezigheid van die eigenschappen had de koper moeten kunnen uitgaan. Is er sprake van non-conformiteit, dan mag de koper van de verkoper verwachten dat de gebreken hersteld worden. Wordt dit niet gedaan, dan is dit een reden om de koopovereenkomst te ontbinden. Bovendien krijgt de koper dan de betaalde koopprijs terug.

Waar moet u op letten als koper?

Tijdens de bezichtiging van een woning is het handig om een aantal punten op papier te zetten, waarop u gaat letten. Lees hier meer over waarop u moet letten tijdens de eindinspectie van uw woning. Let op onderstaande punten tijdens een bezichtiging:

  • De onderhoudsstaat van de woning, zoals scheuren in de muur of vochtplekken.
  • Onderzoek de juridische verplichtingen, zoals erfpacht, kettingbedingen of het recht op overpad.
  • Neem ook het bestemmingsplan van de gemeente in acht.
  • Let op de omgeving, want een huis is meer dan alleen een gebouw.
  • Neem de NVM-vragenlijst aandacht door. Let hierbij ook op het energielabel van de woning.
  • Doe ook een bodemcheck.

Gouden tip: een makelaar inschakelen

Er komt veel op u af, wanneer u een huis gaat kopen. Het inschakelen van een aankoopmakelaar is daardoor geen overbodige luxe. Met de kennis en ervaring zal een dergelijke makelaar beter letten op het onderhoud en eventuele noodzakelijke reparaties. Ook kan een aankoopmakelaar aanvullend onderzoek voor u verrichten naar bestemmingsplannen, milieuaspecten en andere zaken omtrent de woning waar u niet zo snel aan zou denken.

GERELATEERDE ARTIKELEN

Energielabel verplicht voor bedrijfspanden
Wist u dat het vanaf 1 januari 2023 verplicht is voor bedrijfspanden om minimaal over energielabel C te beschikken? Met het energielabel wordt aangegeven hoe energiezuinig een gebouw is, maar ook welke energiebesparende maatregelen er nog genomen kunnen worden. Het label kan dus worden gezien als een maatstaf om te bepalen hoe zuinig, milieuvriendelijk en/of ... read more
Hoe werkt een stille verkoop?
Wilt u binnenkort gaan verhuizen? De meeste mensen zetten hun woning te koop op bijvoorbeeld Funda of bij een makelaar. Maar niet iedereen vindt het fijn om zijn of haar woning zomaar in een advertentie, de krant of op het internet te plaatsen. Daarom is er tegenwoordig ook de mogelijkheid om uw woning te verkopen door middel van een stille verkoop. In deze blog vertellen we graag wat een stille verkoop is en hoe het werkt.
Aftrek hypotheekrente verder beperken. Dat zijn althans de plannen
De huidige woningmarkt maakt op het moment een roerige periode door. De rentetarieven zijn laag en de economie verkeert in een fase van hoogconjunctuur. Een geschikt moment om plannen te maken om de aftrek van de hypotheekrente verder te beperken.