Wanneer is een ouderdomsclausule van toepassing?

Wat houdt de ouderdomsclausule in? En wanneer is deze van toepassing? Je leest het in deze blog!

Wanneer een oude woning verkocht gaat worden, kan in het koopcontract een speciale clausule opgenomen worden: de ouderdomsclausule. Kort gezegd staat in deze clausule dat de koper op de hoogte is van de ouderdom van de woning en dat de gevolgen van verborgen gebreken, die door de leeftijd van het huis veroorzaakt worden, voor het risico van de koper kunnen komen. Een ouderdomsclausule in de koopovereenkomst opnemen, komt geregeld voor, maar het is geen standaardbepaling in een NVM koopakte. NVM staat voor de Nederlandse Vereniging van Makelaars. Deze blog zal u meer inzicht geven in wat een ouderdomsclausule omvat.

Wat is een ouderdomsclausule?

Een ouderdomsclausule bij een woning wordt na onderhandelingen opgenomen in een koopovereenkomst. De koper geeft met deze clausule te kennen dat hij op de hoogte is van de ouderdom van de woning. Bovendien stemt hij ermee in dat eventuele verborgen gebreken als gevolg van de ouderdom voor zijn rekening zijn en niet die van de verkoper. Een ouderdomsclausule ontslaat dus eigenlijk de verkoper van zijn aansprakelijkheid bij verborgen gebreken.

Natuurlijk doet u een eindinspectie van uw nieuwe woning om eventuele verborgen gebreken alsnog op te sporen, voordat u het koopcontract tekent. Wij geven u een aantal tips, waarop u moet letten in deze blog.

Hoe ziet een ouderdomsclausule eruit; een voorbeeld

Hoe weet u nu of er een ouderdomsclausule in uw contract is opgenomen zonder dat u hiervan weet heeft? Hieronder volgt een voorbeeld van hoe een ouderdomsclausule eruit ziet:

“Koper verklaart ermee bekend te zijn dat het verkochte meer dan 50 jaar oud is, hetgeen betekent dat de eisen, die aan de bouwkwaliteit gesteld mogen worden, aanzienlijk lager liggen dan bij nieuwe woningen. Tenzij de verkoper de kwaliteit ervan gegarandeerd heeft, staat verkoper niet in voor de vloeren, de leidingen, elektriciteit, water en gas, de riolering en de afwezigheid van doorslaand of optrekkend vocht. Bouwkundige kwaliteitsgebreken worden geacht niet belemmerend te werken op het in artikel 6.3 omschreven gebruik.”

Wat zijn voorbeelden van verborgen gebreken?

Verborgen gebreken als gevolg van de oude leeftijd van een woning zijn dus niet voor de rekening van de verkoper. Onder deze categorie vallen bijvoorbeeld slecht uitgevoerde werken als gevolg van het gebrek aan technologie van toen en werken die niet meer aan huidige normen en eisen voldoen. De ouderdomsclausule kan ook beperkt worden tot bepaalde delen van het huis. Alleen verborgen gebreken in de afgesproken gedeeltes vallen dan voor de rekening van de koper.

Wanneer is verkoper wel aansprakelijk?

Een ouderdomsclausule betekent niet dat een verkoper helemaal niet aansprakelijk gesteld kan worden bij gebreken. Er zijn een aantal situaties, waarbij de verkoper toch aansprakelijk is:

  • Een gebrek dat niet te wijten is aan de leeftijd van uw woning
  • Een gebrek dat wel door de ouderdom van het huis veroorzaakt wordt, maar plaatsvindt in een deel van het huis dat niet is opgenomen in de ouderdomsclausule
  • Wanneer renovaties aan het huis slecht zijn uitgevoerd
  • Wanneer de verkoper de mededelingsplicht schendt. Dit houdt in dat er al een gebrek was als gevolg van ouderdom op het moment van tekenen van de koopakte. De verkoper heeft als plicht dit gebrek tijdig aan te geven.

Toepassing ouderdomsclausule

De ouderdomsclausule wordt toegepast bij oudere woningen. Met oud wordt in dit geval een woning van vijftig jaar en ouder bedoeld. Tegenwoordig zult u echter ook vaker zien dat bij gedateerde huizen de ouderdomsclausule gebruikt wordt. Met gedateerd worden huizen van zo’n twintig á veertig jaar bedoeld. Deze trend is echter bedenkelijk en bij een rechter zal dit naar alle waarschijnlijkheid niet gehonoreerd worden.

Standaard en de uitzondering

In een standaard koopakte zal een ouderdomsclausule niet opgenomen zijn. De verkoper zal erop moeten toezien dat de clausule in een koopovereenkomst opgenomen wordt, maar de koper moet zich afvragen of hij de ouderdomsclausule accepteert. Het beste voor de koper is om deze niet te accepteren of de clausule te beperken tot delen van het huis, zoals de riolering of het dak. Is de koper het er niet mee eens en blijft de verkoper bij zijn punt, dan kan de koper onderhandelen over een lagere verkoopprijs. 

Vragen?

Wilt u meer weten over wat uw rechten zijn als koper? Of heeft u hulp nodig bij de aankoop van uw woning? Schakel dan Van Cromvoirt Makelaars in als uw aankoopmakelaar. Wij voeren alle onderhandelingen voor u uit met de verkoper, waarbij we volledig uw belangen behartigen. U kunt ons voor het volledige aankoopproces inschakelen of voor bepaalde deeldiensten inhuren. De beste koopovereenkomst krijgt u hoe dan ook geheid bij ons!

 

Wanneer is een ouderdomsclausule van toepassing?

GERELATEERDE ARTIKELEN

Het buitenleven hoort er weer bij!
Vanaf woensdag 19 is een aantal versoepelingen ingetreden; terrastijden worden verruimd, sportscholen en zwembaden mogen weer open en buitenattracties als pretparken, speel- en dierentuinen heropenen hun poorten.
Onderzoeksplicht van de koper
Het is eindelijk zo ver. U staat op het punt om een huis te kopen, maar u wilt natuurlijk wel zeker weten dat, wat u beloofd wordt, ook is wat u koopt. Een verkoper heeft een mededelingsplicht, maar u als koper heeft een onderzoeksplicht. Dit houdt in dat u onderzoek moet doen naar eventuele gebreken, ... read more
Bouw energieneutrale huizen blijft achter
Energieneutrale woningen lijken nauwelijks voet aan de grond te krijgen in Nederland. Op het moment telt ons land slechts 13.000 nul-op-de-meter woningen waarmee de doelstelling van 100.000 ver weg lijkt.